Privatlivspolitik for Hyundai Bil Import A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Hyundai Bil Import A/S (''vi'' eller ''os'') som en del af Nic. Christiansen Gruppen behandler dine personoplysninger, og er udstedt på vegne af alle selskaber i Nic. Christiansen Gruppen.  

Nic. Christiansen Gruppen er defineret som: Nic. Christiansen Gruppen CVR Oversigt


DATAANSVARLIG 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

Hyundai Bil Import A/S
CVR-nummer: 14790993
Korsvej 1
6000 Kolding 


BRUG AF PERSONOPLYSNINGER 

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål: 

Ved brug af vores hjemmeside – Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi oplysninger om dig til nedenstående formål:

Cookies: Når du besøger vores hjemmeside og accepterer placering af cookies på din enhed anvendes personoplysninger til forskellige kategorier af formål (nødvendige, funktionelle, statistiske, markedsføring). Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik.
Behandlingsgrundlag: Samtykke - GDPR art. 6(1)(a). 

Behandling af dine henvendelser forud for salg: Personoplysninger der afgives via online formularer, chatfunktion mv. forud for et salg benyttes til behandlingen af den specifikke henvendelse, fx henvendelser vedr. prøvekørsel af en bil, bestilling af brochurer og prislister eller anmodninger om kontakt. Hvis du i forbindelse med henvendelsen også afgiver dit samtykke hertil, behandles dine personoplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor.
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, præferencer. 
Behandlingsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt – GDPR art. 6(1)(b).

Behandling af dine henvendelser i forbindelse med salg: Personoplysninger der afgives via online formularer, chatfunktion mv. i forbindelse med et salg anvendes til at kontakte dig med henblik på behandlingen af den specifikke henvendelse, fx henvendelser vedr. planlægning og udførelse af værkstedsbesøg, bestilling af specifikke tilbud samt andre services, der kan bestilles via hjemmesiden. Hvis du i forbindelse med henvendelsen også afgiver dit samtykke hertil, behandles dine personoplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor.
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, præferencer. 
Behandlingsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt – GDPR art. 6(1)(b).

Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores individuelle kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve. Dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookiepolitik.
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cookie-data, online brugeradfærd, køretøjsoplysninger, præferencer. 
Behandlingsgrundlag: Samtykke – GDPR art. 6(1)(a). 
Ved videregivelse af dit samtykke beror videregivelsen på vores legitime interesse som går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige for at kunne dele samtykket med de angivne samarbejdspartnere som du har givet samtykke til – GDPR art. 6(1)(f).

Tilpasset markedsføring: Vores markedsføring i nyhedsbreve, på vores hjemmeside, i vores apps og på sociale medier tilpasses dine personlige forhold ud fra vores viden om dig ved profilering, jf. GDPR artikel 6(1)(f), hvor vi behandler:
Dit navn, E-mail adresse, Oplyste interesseområder, Cookies, IP adresse, Geografisk placering, Oplysninger fra vores kundedatabaser, Oplysninger fra dine sociale medieprofiler.
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse – GDPR art. 6(1)(f). Vores legitime interesse i at lave en personlig tilpasset markedsføring til dig går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige, for at vi kan tilpasse markedsføring til dig. Vi foretager en automatisk evaluering af dine personoplysninger med henblik på at personliggøre markedsføringen til dig, men vi anvender ikke automatiserede afgørelser, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookiepolitik
Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data, online brugeradfærd og ved brugerundersøgelser med tilknyttede konkurrencer anvendes der i tillæg almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer. 
Behandlingsgrundlag:  Samtykke – GDPR art. 6(1)(a).

Ved brug af butikker og værksteder – Når du handler hos det autoriserede netværk af forhandlere og serviceværksteder modtager og behandler vi som importør oplysninger om dig til nedenstående formål:  

Levering af ydelse: Når du handler hos autoriserede forhandlere og serviceværksteder modtager og behandler vi dine personoplysninger ifm. leveringen af de købte ydelser. Dette sker som eksempel i forbindelse med bestilling af biler og særlige reservedele samt for aktivering af garanti og eventuelle tillægsservices der udbydes af importør fx vejhjælp.  
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, ordrenummer, køretøjsoplysninger. 
Behandlingsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt – GDPR art. 6(1)(b).

Service- og garantibehandling: For dokumentation af gennemførte services og eftersyn, der er en forudsætning for opretholdelse af fabriksgarantien, modtager og behandler vi oplysninger om din bil. Det samme gør sig gældende, hvis der fra fabrikkens side iværksættes aktioner om udbedring af eventuelle fejl og mangler. Ved behandling af eventuelle garantisager videregives og behandles dokumentation for sagsforløbet mellem forhandler, importør og fabrik. Denne dokumentation kan foruden oplysninger om din bil indeholde personoplysninger. 
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, ordrenummer, køretøjsoplysninger, sagshistorik. 
Behandlingsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt - GDPR art. 6(1)(b). 

Kundetilfredshedsundersøgelser: For at følge op på kundetilfredsheden på tværs af markedet og få input til løbende forbedring af kundeservicen, modtager og behandler vi dine personoplysninger ifm. gennemførsel af kundetilfredshedsundersøgelser. 
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, køretøjsoplysninger, oplysninger om seneste køb. 
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse – GDPR art. 6(1)(f). Behandlingsgrundlaget for at kunne sende dig kundetilfredshedsundersøgelser beror på vores legitime interesse, hvor interessen i at sende dig kundetilfredsundersøgelser går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor udsendelse af kundetilfredsundersøgelser er nødvendige for at vi kan optimere på vores kundeoplevelser.


Servicemeddelelser: For at yde god kundeservice sender vi dig servicemeddelelser om fx karrosserieftersyn, rustinspektion, mv. der er relevant for din garantidækning. I den forbindelse modtager og behandler vi dine personoplysninger. 
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, køretøjsoplysninger, værkstedsreservation. 
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse – GDPR art. 6(1)(f). Behandlingsgrundlaget for at kunne sende dig servicemeddelelser beror på vores legitime interesse, hvor interessen i at sende dig servicemeddelelser går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor udsendelse af servicemeddelelser er nødvendige for at sikre rettidig omhu for information til vores kunder som ikke relaterer sig til markedsføring.


Statistik og rapportering: For at måle på aktivitet hos forhandlerne, følge op på forhandlernes performance, udvikle og forbedre salgsprocesserne i forhandlernetværket samt for at lave kunde- og markedsanalyser til brug for forretningsudvikling modtager og behandler vi dine personoplysninger.   
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, sagshistorik.
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse – GDPR art. 6(1)(f). Vores legitime interesse i at lave statistik og rapportering går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige, for at vi kan sikre den bedst mulige opfølgning på aktiviteter hos forhandlerne.

Slettefrist: 6 måneder fra indsamling (herefter sker anonymisering af dataene).

I følgende andre sammenhænge: 

Markedsføring per brev: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at sende markedsføring per brev målrettet til dig. Dette kan ske på baggrund af oplysninger vi har fra offentlige lister og/eller fra dit kundeforhold hos os. 
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, køretøjsoplysninger, præferencer, andre offentlige oplysninger. 
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse – GDPR art. 6(1)(f). Vores legitime interesse i at sende dig markedsføring per brev, går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige, for at vi kan kommunikere med dig, såfremt du ikke har givet aktivt samtykke til markedsføring. Udsendelse af markedsføring per brev sker ikke til kunder som har tilmeldt sig Robinson listen.


Optagelser til brug for markedsføring: For branding og markedsføring af vores produkter og services indhenter vi dit samtykke til at anvende optagelser af dig i vores markedsføringsmateriale. Fx billedmateriale til sociale medier, hjemmesider og brochurer. 
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger som fx navn, billeder, video. 
Behandlingsgrundlag: Samtykke – GDPR art. 6(1)(a). 

KILDER  

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være: 

a) Bilforhandler hvor formålet er statistik, markedsføring samt opfyldelse af kontrakt.

b) Offentlige registre: Motorregisteret, CPR-registret, CVR-registret hvor formålet er entydig identifikation samt opfyldelse af kontrakt. 

c) Leasing og finansieringsselskaber hvor formået er at vi kan etablere kredit faciliteter i forbindelse med indgåelse af en kontrakt. 

d) Kreditvurderingsbureau hvor formået er at vi kan foretage kreditvurdering af dig i forbindelse med indgåelse af en kontrakt. 

Den indsamlede information om dig hidrører fra:

a)EU/EØS.


VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER  

I forbindelse med de i politikken anførte formål videregiver vi dine personoplysninger til følgende andre kategorier af modtagere: 

a) Relevante bilforhandler(e) og -producent.

b) Samarbejdspartnere som finansieringsselskaber, forsikringsselskaber og serviceudbydere (fx vejhjælp, dækopbevaring, prisberegnere og lignende).    

c) Øvrige leverandører og samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed (fx serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, finansielle institutioner).

d) Virksomheder som den Dataansvarlige er koncernforbundne med i Nic. Christiansen Gruppen (Nic. Christiansen Gruppen CVR Oversigt). 

e) Offentlige myndigheder. 

f) Sociale medier (fx Facebook, LinkedIn). 


OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EØS 

Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller lande, der har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Disse lande har en databeskyttelseslovgivning, der svarer til lovgivningen i EØS, for så vidt angår dine oplysninger. 

Hvis vi deler dine oplysninger med virksomheder, der er hjemmehørende uden for (i) EØS eller (ii) lande med et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, som defineret i GDPR kap. 5, indgår vi aftale med disse virksomheder om, at de skal håndtere dine oplysninger på tilsvarende grundlag som os. I sådanne tilfælde sikrer vi, at de overførte oplysninger er beskyttede. Nærmere oplysninger om relevante overførsler og behandlinger kan fås ved henvendelse til os.  

Vi deler dine oplysninger med følgende typer af modtagere, som kan være lokalisereset uden for EØS: 

a) Bilproducenter modtager køretøjsoplysninger til brug for fabriksgaranti, statistik og rapportering. 
b) Databehandlere, som fx systemleverandører overdrages køretøjs- og personoplysninger for at behandle disse oplysninger på vegne af os til de i politikken anførte formål. 


OPBEVARING OG SLETNING 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 5 år fra den enkelte behandling, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.  


PLIGTMÆSSIG INFORMATION  

De oplysninger, vi indsamler til persondatabehandling, vil i nogle tilfælde være obligatoriske, det vil sige nødvendige, for at kunne kontakte dig, levere ydelsen, foretage kreditvurdering osv. I forbindelse med gennemførelsen af den konkrete persondatabehandling vil vi oplyse dig om hvilke oplysninger, der er obligatoriske. Modtager vi ikke de obligatoriske oplysninger, kan vi ikke levere den ønskede behandling eller ydelse. 


DINE RETTIGHEDER 

Du har følgende rettigheder: 

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. 
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring. 
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.  
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet (datatilsynet.dk).  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte den Dataansvarlige på [email protected]
  Sidst opdateret: 13.04.2022